מלון כתום

6.90 לק"ג

0.69 ל-100 גרם

כ-2 ק"ג בממוצע ליחידה