מלון

14.90 לק"ג

1.49 ל-100 גרם

כ-2 ק"ג בממוצע ליחידה