מלון חתוך

18.90למארז

3.78 ל-100 גרם

כ-500 גרם במארז