אבטיח

7.90 לק"ג

0.79 ל-100 גרם

כ- 7 ק"ג בממוצע לאבטיח