אבטיח

12.90 לק"ג

1.29 ל-100 גרם

כ- 7 ק"ג בממוצע לאבטיח